Podporte zdravšiu a transparentnejšiu samosprávu

Váš príspevok použijeme na vzdelávanie a pomoc poslancom a aktivistom v obciach na Slovensku

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.